Cá Chuột Sao – Cory Sterbai

Cá Chuột Sao – Cory Sterbai

Môi trường sống

pH: 7

Nhiệt độ: 26-28°C

Thức ăn: cám, trùn chỉ, bobo…

Tập tính:sống tầng đáy, theo đàn

20.000  %