Cá sọc ngựa dạ quang cánh tiên vàng chanh

  • Cá sọc ngựa cánh tiên vàng chanh là loài cá ăn tạp, dễ nuôi.
  • Thức ăn của cá chủ yếu là thức ăn viên, thức ăn đông lạnh, và thức ăn tươi sống như trùn chỉ, bobo,…
  • Cá có thể sống tốt trong môi trường nước có nhiệt độ từ 22-28 độ C, độ pH từ 6,5-7,5.
  • Tại Sài Gòn, bạn có thể dễ dàng tìm mua cá sọc ngựa cánh tiên vàng chanh tại các cửa hàng cá cảnh uy tín, chẳng hạn như cá cảnh 246, saigon ca canh, hoặc các cửa hàng cá cảnh khác.

10.000  %