Cá diếc anh đào – cherry Bard fish

  • Tên gọi: Cá diếc anh đào, cherry Bard fish
  • Kích thước: 3-4 cm khi trưởng thành
  • Màu sắc: đỏ cam
  • Tính cách: hiền lành, dễ nuôi
  • Môi trường sống: nước sạch, nhiệt độ 22-28 độ C
  • Thức ăn: trùng chỉ, trùn chỉ, tép nhỏ

10.000  %