Hạt kanet (kaldnes) lọc nước nuôi vi sinh – Hạt nhỏ 100gram siêu hiệu quả

15.000  %

còn 1000 hàng