Hạt kanet (kaldnes) lọc nước nuôi vi sinh – Hạt lớn 100gram

15.000  %

còn 1000 hàng