Cá Chuột Thái Đen – Redtail shark hay Redtail sharkminnow

Tên Tiếng Anh : Epalzeorhynchos frenatus

Bộ : Cyprinidae

Kích thước tối đa: 10 cm

Dung tích bể nuôi: 200 L

Điều kiện nước:   24 – 29° C, pH: 6,5- 7,5 , độ cứng nước 5 – 15  pрm

30.000  %