Cá Chuột Mỹ – Clown Loach

Cá Chuột Mỹ – Clown Loach

Môi trường sống

pH: 7

Nhiệt độ: 26-28°C

Thức ăn: cám, trùn chỉ, bobo…

Tập tính:sống tầng đáy, theo đàn

60.000  %