Cá 7 màu Blue TaZaN – Blue Tanzanite Guppy

Cách chăm sóc:

  • Nhiệt độ nước: 24-28 độ C
  • Độ pH: 6,5-7,5
  • Độ cứng nước: 5-12 dGH
  • Mức độ ánh sáng: Yếu hoặc vừa
  • Thức ăn: Cá 7 màu blue tazan ăn tạp, có thể ăn các loại thức ăn tươi sống, thức ăn viên, thức ăn đông lạnh.

15.000  %