Xô thức ăn chuyên dụng dành cho cá bột các loại (2Kg) SPECIAL HATCHERY ( thức ăn dành cho cá giống)

  • Xô thức ăn chuyên dụng dành cho cá bột các loại (2Kg)SPECIAL HATCHERY
  • Thức ăn dành cho cá giống, cá con
  • Độ đạm cao > 40%
  • Đặt hàng tại đây: CLICK

520.000  %

còn 1000 hàng