Thuốc khử nước mới, khử clo cho hồ cá cảnh Shanghai

  • Thuốc khử nước mới.
  • Dùng để khử clo, mùi thuốc tẩy trong nước máy.
  • 1 giọt thuốc khử nước 2lit nước máy.
  • Đặt hàng tại đây: Click

10.000  %

còn 1000 hàng