Hạt kanet (kaldnes) lọc nước nuôi vi sinh – Hạt lớn 500gram

60.000  %

còn 1000 hàng