Đèn cá rồng dành cho hồ 100 XML Tanning Huyết Long – Kim Long ( Trắng) cao cấp 4 hàng bóng

Đèn Led Chuyên Dụng Cá Rồng : Dành cho hồ size 100

4 Hàng Bóng cao cấp ánh sáng trắng dành cho

cá rồng Huyết Long – Kim Long 

– Đèn chuyên dụng sử dụng cho viêc nuôi cá rồng.

– Đèn Tanning giúp màu sắc cá rồng phát triển và bền màu .

– Giúp Cá phát triển quy mô màu đậm hơn .

650.000  %

còn 1000 hàng