Chai số 6 cá rồng Special Arowana Stabilizer gây mê cá rồng – thuốc cá rồng ocean free

150.000  %

còn 1000 hàng