Cá Xecan Đỏ – cá xecan dạ quang đỏ – Starfire Red Tiger Barb

  • Cá Xecan Đỏ thích nước ngọt với điều kiện nhiệt độ khoảng 22-28°C và pH từ 6.0 đến 7.5.
  • Thiết lập bộ lọc nước mạnh để duy trì chất lượng nước tốt. Đảm bảo nước luôn sạch và có nhiều không khí oxy hòa tan.
  • Cung cấp cấu trúc che chắn và nơi ẩn náu bằng cách sử dụng đá, gốc cây, và cây cỏ thủy sinh. Cá Xecan Đỏ thường cần một nơi để trốn và thư giãn.
  • Cá Xecan Đỏ là loài ăn tạp. Cung cấp thức ăn phong phú, bao gồm thức ăn sống và thức ăn khô. Chúng ưa thích thức ăn sống như sâu, đáy hồ cá, và thức ăn cạo rêu.

50.000  %

Mã: 1234567 Danh mục: