Cá Thủy Sinh Xecan Vàng – – Tiger barb – Sumatra barb

  • Hình dáng: thân cá hình ovan
  • Kích thước: 4-10cm
  • ph: 6-7,5
  • Cộng đồng: cá sống thành đàn, hiếu động
  • Tuổi trưởng thành: 6-7 tuần tuổi
  • Cá đẻ trứng
  • Nhiệt độ: 25-29 độ C

10.000  %