Cá phượng hoàng vàng – Yellow balloon ram – Yellow dwarf Cichlid – Mikrogeophagus ramirezi var

  • Môi trường nuôi
  • Cá phượng hoàng vàng là loài cá cảnh nước ngọt, nhiệt đới.
  • Nhiệt độ thích hợp cho cá sinh trưởng và phát triển là từ 24-28 độ C, pH từ 6,5-7,5.
  • Cá phượng hoàng vàng có thể sống trong nhiều loại bể khác nhau, nhưng bể nuôi nên có dung tích tối thiểu 40 lít, có nhiều cây thủy sinh và đá trang trí để cá có chỗ trú ẩn và sinh sản.

30.000  %