Cá hồng két – blood parrot cichlid – parrot cichlid – bloody parrot

  • Điều kiện sống
  • Cá hồng két có thể sống trong nhiều loại môi trường nước khác nhau, nhưng tốt nhất là nước có nhiệt độ từ 25 đến 30 độ C, pH từ 6,5 đến 7,5.
  • Bạn nên sử dụng bể kính có kích thước tối thiểu là 100 lít cho 10 con cá. Trong bể cần có nhiều cây thủy sinh để tạo bóng mát và oxy cho cá.
  • Ngoài ra, bạn cũng nên trang bị thêm một số thiết bị lọc nước, máy sủi oxy để đảm bảo chất lượng nước tốt.

100.000  %